Khotbah Jum’at Masjid Nabawi : Kekuatan Zikir “Hauqalah” Dalam Merubah Kondisi

Khotbah Jum’at, Masjid Nabawi,17 Shafar 1440 H Khotib : Shekh Husen Bin Abdul Aziz Alu Syekh. خطبة الجمعة من المسجد النبوي 17 صفر 1440 هـ الخطيب فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Judul: ( Kekuatan Zikir “Hauqalah” Dalam Merubah Kondisi ) Penerjemah : Usman Hatim Khotbah Pertama Di zaman fitnah (kekacauan) melanda seperti …

Read More Khotbah Jum’at Masjid Nabawi : Kekuatan Zikir “Hauqalah” Dalam Merubah Kondisi