Jenazah Orang Gila, Tidak Dishalati?

Jenazah Orang Gila, Tidak Dishalati? Ada orang gila yang meninggal di tempat saya. Dulu ketika belum gila, dia pernah adzan dan menjalankan shalat. apakah jenazahnya boleh dishalati? Jawab: Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du, Orang gila tidak memiliki kewajiban melaksanakan aturan syariat. Dia tidak berkewajiban melaksanakan perintah apapun dalam islam. Dari Aisyah …

Read More Jenazah Orang Gila, Tidak Dishalati?