Bolehkah Mempekerjakan Orang Lain Dalam Mudharabah?

Bolehkah Mempekerjakan Orang Lain Dalam Mudharabah? Dalam akad kerja sama bagi hasil, pengelola mengajak orang lain untuk ikut bekerja namun digaji. Nah, bolehkah gaji ini diambil dari modal? Shukron… Jawab: Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du, Dalam akad mudharabah (kerja sama mengembangkan usaha dagang), ada 2 pihak sebagai subjek: [1] Shohibul Mal …

Read More Bolehkah Mempekerjakan Orang Lain Dalam Mudharabah?